Perfekt på arbetsplatsen, arenan eller skolan.
Ring idag och hyr en Pizzoamat

 Pizzomaten serverar rykande färsk pizza från Grandiosa med möjlighet till ett flertal smaker.
Den hungrige väljer en av två olika smaker betalar med sitt kort, passerkort eller dylkt.
2 minuter därefter matas det ut en varm pizza i kartong färdig att tas mé.

42 bakeoff pizzor i varje fack. samanlagt 84 som kan serveras.